nabízím

o mně

cv:
 
 • jmenována tzv. soudním tlumočníkem Krajským soudem v Brně (2010)
 • absolventka magisterského programu Filozofické fakulty Masarykovy university – obor anglický jazyk a literatura (2010)
 • absolventka magisterského programu Právnické fakulty Masarykovy university (2007)
 • všeobecná státní jazyková zkouška z anglického jazyka (2002)
dlouhodobé zahraniční pobyty:
 
 • USA (8/2000-6/2001): celoroční studium pobyt v rámci programu Global Outreach
 • Finsko (7/2003-2/2004): studijní pobyt, studium práva v anglickém jazyce v rámci programu Erasmus na univerzitě v Rovaniemi (Lapin yliopisto)
 • Skotsko (10/2007-9/2008): pracovní pobyt
 • Belgie (2011): odborná stáž v Evropském parlamentu v Bruselu
 • Anglie (2014): odborná stáž v advokátní kanceláři Bennetts Solicitors, Attorneys & Notaries

obvyklé dotazy

Proč si vybrat právě mne?
 
 • jako absolvent Právnické fakulty i Filozofické fakulty nejen ovládám anglický jazyk, ale především rozumím právní terminologii a v právu se orientuji
 • kromě tlumočení a překládání pracuji jako právník, takže se denně pohybuji i v tomto oboru
Cena:
 
 • cena účtována obvykle za 1 normostranu či hodinu tlumočení dle předchozí dohody
 • individuální ceny v rámci dlouhodobé spolupráce
V čem se liší úředně ověřený (tzv. soudní) tlumočnický úkon od běžného?
 
 • úředně ověřený překlad je opatřen tlumočnickou doložkou, kterou tlumočník stvrzuje, že přeložený text odpovídá textu výchozímu
 • při úředně ověřeném tlumočení tlumočník zajišťuje, aby osoba, které je tlumočeno, porozuměla prováděnému úkonu a naopak tlumočí obsah jejího projevu ostatním přítomným
Co od vás budu vyžadovat?
 
 • specifikaci tlumočnického úkonu
 • pro vyhotovení úředně ověřeného překladu originál překládané listiny či její ověřenou kopii
Kdo se na mne může obrátit?
 
 • jakákoli fyzická nebo právnická osoba či orgán státní správy